Lärdomar från The Lean Startup

Boken The Lean Startup är en fantastisk inspiration för att ändra sitt sätt att navigera i komplexa miljöer. En komplex miljö är en sådan där man inte kan förutse allt som händer utan behöver experimentera och interagera med verkligheten. Jag rekommenderar den till alla som då och då behöver fatta beslut på magkänsla och som hoppas att kunderna gillar det som ni gör. Mina tre största lärdomar från boken är:

Validerat Lärande

Om man överväger lösning A eller lösning B för ett visst problem så kan reflexen vara att tillsätta en förstudie som lyfter fram för- och nackdelar. Lean startup förklarar att dagens komplexa produktuvecklingsmiljö inte kan förutspås utan behöver experimenteras fram. Företaget bör bygga ramverk för dessa experiment i form av split-test, där man delar upp användarna i tre grupper och låter grupp 1 testa lösning A, grupp 2 testa lösning B och grupp3 som är den största gruppen fortsätter att använda befintlig lösning.

Efter ett tag utvärderas experimentet och den lösning som visat sig bäst väljs. På det viset slipper vi att hänvisa till erfarenhet och magkänslor som ofta inte är samma hos alla inblandade.

Omdefiniera Produktivitet

Det bör inte längre finnas något som heter personlig produktivitet eftersom det mesta av dagens arbete utförs av flera personer. Att utvärdera en del i laget i taget är allvarlig suboptimering. Riktigt produktivitet bör mätas i hur snabbt laget tar sig igenom Bygg-Mät-Lär-cirkeln, och att de anpassar nästa tur i cirkeln baserat på vad de lärt sig tidigare.

5-varför-ansvarig

Toyota använder 5-why (5-varför) för att komma till rätta med grundorsaken vid problem, så att grundorsaken kan rättas till. Lean Startup drar det vidare och pekar ut en person som är ansvarig för 5-varför. Denna ska samla in alla inblandade personer, leda konstruktiva dialoger och se till att pajkastning undviks. Lean Startup föreslår att man inte bara rättar till grundorsaken, utan istället lägger 20% av tiden på varje nivå i 5-varför. På så sätt byggs ett stabilare skydd för att problemet ska uppstå igen.

the-lean-startup-book-400x376

Läs mer på bokens hemsida och boken kan köpas här.

Trevlig läsning!