Vardagsspråk och vetenskapsspråk

Agile, självledarskap, empati, teal, ansvar. Vad sjutton är det? I sociologin lärde jag mig nyligen att forskaren skiljer på det språk intervjupersoner använder och det språk som forskaren använder för att tolka och analysera vad intervjupersoner säger. Det första kallas vardagsspråk och det senare vetenskapsspråk. De kallas också första ordningens språk och andra ordningens språk, […]

Hur vill du bidra?

Det händer så häftiga saker på Arbetsförmedlingen IT i år. Vi pratar om mognad i spiralmodellen, radikal medarbetarinkludeing och ombyggnad från grunden. Just nu lär vi oss att röra oss mer i gemensam riktning och samtidigt öka vårt självledarskap. Det är enda sättet att hantera den komplexitet som finns vår post-byråkratiska internettid. Kommande veckor sätter […]

Agile och Teal i sitt sammanhang

Det här är en väldigt tydlig film som förklarar agile och teal i sitt sammanhang. Agila metoder tillsammans med agila värderingar helt enkelt. Det som beskrivs i slutet kallas ofta för teal (färgen blågrön) i brist på ett samlingsnamn som agile fick av agila manifestet.

Offer, hjälpare och förövare

Väldigt ofta beter jag mig perfekt, konstruktivt, stöttande och närande. Precis som alla andra gör. Men någon gång har man en dålig dag och det kan hända att jag känner mig som ett offer på mitt jobb. Det är ju så synd om mig. Jag får inte vara med och bestämma fast jag är så duktig. […]

Hur fungerar våra hjärnor under press?

Kan det vara så att… …om du har mycket att göra har du svårare att tänka kritiskt, utan du tror på saker som annars låter osannolika. …om du är hungrig är du mer benägen till att ta den enkla utvägen istället för att hitta den bästa lösningen. …om du har sett eller hört någon som […]

Förändra utan att skapa nya problem

Jag tror att företag byggs upp av minst tre variabler: Ledningens värderingar Metoder och processer Verktyg och tekniker Om företaget har tjänat pengar någon gång så är förmodligen de tre variablerna i linje med varandra. Men när företaget inte längre tjänar pengar börjar någon ofta ändra någon av de tre variablerna. Ibland blir företag inspirerade […]

Sakta ner, fundera på vad som är viktigt

Att sakta ner och reflektera över vardagen och ekorrhjulet är lika viktigt för individer som för företag. Sakta ner. Titta er omkring. Vad vill ni? Vad tycker ni är kul? Vad får ni energi av? Företag är till för att hjälpa människor att må bra! /Anders

Skala agilt vs anpassningsbar organisation

Många beskrivningar dyker upp om hur agilt kan skalas upp på hela företaget. Det kan vara parallella produktpipelines, synkade scrumteam eller ramverk som SAFe och Less. Och många är konsulterna som pratar sig varma om de här beskrivningarna om hur agilt kan se ut när det är ”installerat”. Beteendet att beskriva lösningar för måltillstånd påminner […]

Dressed for success!

Känner du att ni vill ha det lite bättre i eller för ert företag? Vad är det du vill ha bättre då? Är det mer vinst i företaget? Är det mer uppskattade produkter? Är det gladare medarbetare? Vi leker med tanken att ni redan har uppnått det du önskar, vad skulle ni då ha för […]

Ansvariga för samarbete mellan team

Agila utvecklingsteam som tar arbete från behov till produktion är både populärt och effektivt nu för tiden. Det finns mängder av bloggposter och böcker om hur ett sådant team blir högpresterande, men inte så mycket om hur man får två team att jobba bra ihop. I det enklaste fallet har teamen varsin lista med prioriterade programvarubehov. […]