Ett Rikare och Naturligare Arbetsliv

ERNA är min satsning där jag kör fullt ut på min övertygelse om hur företag och organisationer blir långsiktigt framgångsrika och bidrar till välmående människor. Här finns inget säljprat, inga certifieringar, bara en kärna om det allra viktigaste!

Inkludering, öppenhet, sårbarhet och trygghet

ERNA arbetar för att påverka organisationers strukturer och individers tankesätt så att kulturen blir inkluderande och personer blir trygga med att vara öppna, sårbara och att be om hjälp. Det ska finnas en trygghet i att vi är snälla mot varandra istället för att klättra på varandra.

Vissa kan tycka att det här är självklarheter, men det finns många hårda arbetsklimat överallt!

När det kommer till chefsskap pågår olika trender där den ena påstår att platt chefslös organisation är bra, och andra hävdar att ”vi måste ha ordning och reda” och därför tycker sig ha motiverat en chefshierarki. För min del handlar frågan snarare om hur bra chefer företaget kan rekrytera och behålla, och därför sammanfattar jag valet i.

En dålig chef är sämre än att inte ha någon chef, en bra chef är bättre än att inte ha någon chef.

Kontakta gärna mig på [email protected] så gör vi skillnad tillsammans!

Glada hälsningar
Anders Holmberg