Agile/Scrum/kanban/SAFe

Agile och dess processramverk är väldigt bra för att tillverka mjukvara. För att agilt ska fungera anser jag att både kultur och process måste vara i linje med varandra, och just den här balansen är svår att uppnå om man endast pratar om scrum/kanban/SAFe/etc, som bland många blivit synonymt med agile. Bra film som förklarar mer.

Jag kan väldigt mycket om processer, teorier, värderingar inom Scrum/Kanban/SAFe. Jag stöttar gärna er i ett införande av dem. Om och endast om ni/vi samtidigt eller redan har skapat den kultur och de värderingar i företaget som processerna bygger på. Förändra utan att skapa nya problem.

Lean

Lean ligger varmt om hjärtat. Jag minns mitt studiebesök i Toyotafabriken i Japan, där en montör började klia sig i huvudet, ryckte i ett snöre och fick hjälp inom en minut. Två minuter senare var problemet löst. Precis som agile så bygger lean på både kultur och processer som är i balans med varandra. Men i praktiken förknippar personer ofta lean med bara process och sånt som är synligt.

Teal, Integral & Reinventing organizations

Det här handlar om lyfta hela organisationen några nivåer i spiral dynamics.
Film: Lean and Agile Adoption with the Laloux Culture Model
Filosof: Ken WilberIntegral Theory
Bok: Frederic Laloux – Reinventing Organizations

Jordan B. Peterson

Psykologen Jordan Peterson beskriver världen ur ett traditionellt och konservativt synsätt, med en psykologisk tolkning av kristendom, manligt och kvinnligt.

Model of hierarchical complexity

Intressant modell att ha i bakhuvudet när vi pratar om komplexa begrepp och hur de kan bygga ihop ännu mer komplexa begrepp. Vilken nivå av komplexitet är vi mogna att hantera?
Film: Kristian Stålne – Model of hierarchical complexity

Skaparfokus istället för offerfokus

Bli en skapare, coach och utmanare. Undvik att tänka som ett offer, undvik att vara elak och undvik att rädda personer som inte behöver bli räddade utan stöttade.
Bok: The Power of Ted
Wikipedia: Karpmans dramatriangel

Personlig helhet

Välkomna hela dig själv och dina medmänniskor. Vi har känslor, passion och drömmar som gör oss glada.
Skapa en inre balans genom att använda egot för att samskapa med själen.
Wiki: Wholeness inom Reinventing Organizations

Non violence & Non violent communication

Jag använde Non Violence (förstå varandras behov) när jag skulle medla mellan två grupper och efter en timme sa en person:

”Det här var första gången på flera år som vi kunde lägga undan våra vapen och istället prata och lyssna på varandra.”

Bok: Marshall B. Rosenberg – Vi kan reda ut det

Antimatter principle

Blogpost: Antimatter princilpe – Var uppmärksam på allas behov
Twitter: Flowchainsensei
Hemsida: Flowchainsensei – Think Different

Patric Lencionis gruppmognad

Lencionimodellen är fem nivåer av, vad som för mig förefalla vara, offerfokusering:

  1. tillitsbrist,
  2. rädsla,
  3. vill inte vara med,
  4. vill inte påpeka andras engagemang,
  5. bryr mig inte om målet.

Jag har jobbat massor med de här nivåerna i flera år, men nu börjar jag fundera på om det inte är viktigare att få gruppen till skaparfokus än att jobba med de fem beteendena som uppstår i offerfokusering.

Sociologer

Karl Marx, Max Weber, Bourdieu, Giddens, Habermas.