Från 2016 bygger jag mina tankar och mitt agerande på följande områden/ämnen/saker:

Skaparfokus istället för offerfokus

Bli en skapare, coach och utmanare. Undvik att tänka som ett offer, undvik att vara elak och undvik att rädda personer som inte behöver bli räddade utan stöttade.
Bok: The Power of Ted
Wikipedia: Karpmans dramatriangel

Personlig helhet

Välkomna hela dig själv och dina medmänniskor. Vi har känslor, passion och drömmar som gör oss glada.
Skapa en inre balans genom att använda egot för att samskapa med själen.
Text: Kjell Haglund, Egot har tagit över ditt liv!
Wiki: Wholeness inom Reinventing Organizations

Non violence & Non violent communication

Jag använde Non Violence (förstå varandras behov) när jag skulle medla mellan två grupper och efter en timme sa en person: Det här var första gången på flera år som vi kunde lägga undan våra vapen (bildligt talat) och istället prata och lyssna på varandra.
Bok: Marshall B. Rosenberg – Vi kan reda ut det

Antimatter principle

Blogpost: Antimatter princilpe – Var uppmärksam på allas behov
Twitter: Flowchainsensei
Hemsida: Flowchainsensei – Think Different

Teal & Reinventing organizations

Det här handlar om lyfta hela organisationen några nivåer i spiral dynamics.
Film: Lean and Agile Adoption with the Laloux Culture Model
Bok: Frederic Laloux – Reinventing Organizations

Synteism – Religion för samskapande

Religion för samskapande och sammanhang. Individen finns inte längre som begrepp. Endast nätverket existerar.
Bok: Bard & Söderberg – Synteism, att skapa Gud i Internetåldern
Blixttal: Alexander Bard – What if the internet is God?
Blixttal: Alexander Bard – What if a free and open internet is the only way to save the planet?
Blixttal: Alain de Botton – Atheism 2.0

Model of hierarchical complexity

Intressant modell att ha i bakhuvudet när vi pratar om komplexa begrepp och hur de kan bygga ihop ännu mer komplexa begrepp. Vilken nivå av komplexitet är vi mogna att hantera?
Film: Kristian Stålne – Model of hierarchical complexity

Dynamic tension

Prata om mål och nuläge ofta och resten sker av sig själv, på grund av den spänning som uppstår när nuläge och önskat läge inte är samma.

 

Att beskriva tydligare

Filosof: Ken Wilber
Rörelse: Burning man och deras 10 principer
Filosof: Ken WilberIntegral Theory
Film: Spiral Dynamics
Allt jag lär mig i sociologin. Som vetenskapligt tänk, sociologiska blicken, teorier.

 

Inspirationskällor 2010 – 2015

Här är de grejer som jag varit förtjust i de senaste fem åren. Men som behöver komplettera med ovanstående inspirationskällor för att få grejerna att fungera.

Agile/Scrum/kanban/SAFe

Agile och dess processramverk är väldigt bra för att tillverka mjukvara. För att agilt ska fungera anser jag att både kultur och process måste vara i linje med varandra, och just den här balansen är svår att uppnå om man endast pratar om scrum/kanban/SAFe/etc, som bland många blivit synonymt med agile. Bra film som förklarar mer.

Jag kan väldigt mycket om processer, teorier, värderingar inom Scrum/Kanban/SAFe. Jag stöttar gärna er i ett införande av dem. Om och endast om ni/vi samtidigt eller redan har skapat den kultur och de värderingar i företaget som processerna bygger på. Förändra utan att skapa nya problem.

Lean

Lean ligger fortfarande varmt om hjärtat. Jag minns mitt studiebesök i Toyotafabriken i Japan, där en montör började klia sig i huvudet, ryckte i ett snöre och fick hjälp inom en minut. Två minuter senare var problemet löst. Precis som agile så bygger lean på både kultur och processer som är i balans med varandra. Men i praktiken förknippar personer ofta lean med bara process och sånt som är synligt.

Patric Lencioni

Lencionimodellen är fem nivåer av, vad som för mig förefalla vara, offerfokusering:

  1. Tillitsbrist,
  2. rädsla,
  3. vill inte vara med,
  4. vill inte påpeka andras engagemang,
  5. bryr mig inte om målet.

Jag har jobbat massor med de här nivåerna i flera år, men nu börjar jag fundera på om det inte är viktigare att få gruppen till skaparfokus än att jobba med de fem beteendena som uppstår i offerfokusering. Jag ska prova The Power of Ted ett tag för att utvärdera.

IMGD Susan Wheelan

Jag har hört nånstans att Susans forskning inte bygger på hur grupper utvecklas i miljöer fria från formellt ledarskap. Och därför är jag osäker på om det här är en bra källa för att skapa inre helhet i personer och ett samskapande som inte bygger på ledare&följare.

 

Sammanfattning

I Wilber’s fyrfältare flyttar jag mitt fokus från de två högra fälten till de två vänstra. Min övertygelse är att alla fyra fälten måste vara i balans med varandra och att det oftast är de till vänster som är eftersatta.

IMG_3039

Allt gott!
Anders Beskow