Synliggörande av arbete

Jag har inte hört talas om ett enda företag som säger sig ha för lite samtidigt arbete. Majoriteten säger istället att de har för mycket att göra och upplever kapacitetsbrist. Rätt nivå av arbete är svår att hitta men om vi kan enas om att vi gör för många saker samtidigt så kan vi börja […]

Videor om Lean

Det må vara reklamfilmer, men så länge budskapet är bra sprider jag dem gärna.

Delegering av uppgifter

När du ska dela ut en uppgift till någon är det vanligt att säga: Vad som ska göras När det ska vara klart Den här överlämningen lämnar mycket att önska. Till att börja med kräver den att du beskriver väldigt tydligt vad som ska göras, så att utföraren inte gör något annat, som kanske blir […]

Niklas Modig: Vad är Lean

Niklas Modig har kört lean-presentationer i flera år, och han är en av grundbultarna i min egna förståelse för begreppet. Jag rekommenderar starkt att titta på de här två filmerna för att få en grundförståelse som annars tar år att ta in. Presentationen börjar 15 minuter in i filmen. (filmen funkar dessvärre ej i iPhone/iPad) […]

Vem behöver en Agil coach?

Vad är det för något? Egentligen? Var passa en sådan in i arbetsflödet och vad får man för pengarna? ”Vi hjälper företag att ta fram bättre produkter genom att skapa nya strukturer för kommunikation och samarbete mellan de olika delarna i produktutvecklingen.” En agil coach är inte en del i arbetflödet, utan coachens uppgift är att […]

Det är inte ovanligt att man aktivt arbetar med att minska de löpande kostnaderna för sina anställda. Det känns väl ganska smart om man redan har 100 utvecklare som kostar massor i fast kostnad som lön och lokal, varje dag. Borde man inte kunna sätta flera utvecklare i samma rum? Borde man inte kunna använda […]

Vad är lean och agile

Lean och agil är två luddiga begrepp och allt som ofta flyter de ihop med ett bråktecken emellan till Lean/agile. Vad är lean? En filosofi att fokusera på kunden och dess behov och att bara arbeta med aktiviteter som skapar värde för kunden. Det gäller att förstå kunden och att organisera sig så att man […]

Tänk på hela flödet

Vi har hört det förut: ”Tänk på flödet och jobba i korta iterationer” Och visst är det bra att de som gjort designen börjar prata med utvecklarna och att utvecklarna börjar prata med testarna. Släng in kravarna i dialogen så är ni så långt som de flesta har kommit i sitt flödesfokus. Vad jag med […]

”Sluta använda slogans, uppmaningar och mål för att få högre kvalitet och produktivitet. Det är systemet, inte arbetarna, som skapar defekter och sänker produktiviteten.” Detta konstaterade W. Edwards Deming under andra halvan av 1900-talet. Detta är hans princip nummer 10 och de andra 13 kan du läsa här. Ett avgörande steg i rätt riktning vid […]