Det är inte ovanligt att man aktivt arbetar med att minska de löpande kostnaderna för sina anställda. Det känns väl ganska smart om man redan har 100 utvecklare som kostar massor i fast kostnad som lön och lokal, varje dag. Borde man inte kunna sätta flera utvecklare i samma rum? Borde man inte kunna använda […]

Tänk på hela flödet

Vi har hört det förut: ”Tänk på flödet och jobba i korta iterationer” Och visst är det bra att de som gjort designen börjar prata med utvecklarna och att utvecklarna börjar prata med testarna. Släng in kravarna i dialogen så är ni så långt som de flesta har kommit i sitt flödesfokus. Vad jag med […]

Spela fram organisationen

Ett vanligt förekommande begrepp inom agil utveckling är självorganiserande team. Det som menas då är ett team med kodare, testare, kravare, designers och deployare som delar på uppgifterna utan att en chef/ledare säger vem som ska göra vad. Självorganiserande organisation? Detta går ofta i stå för att rollerna inte har möjlighet att göra det de […]

Effektivitet på leveranser

Räkna ut totala kostnaden och totala värdet för en leverans på det sätt ni levererar idag. Dra en linje ner till origo och räkna ut samma värde för en mindre leverans. Hamnar ni över kurvan bör ni releasa oftare. Hamnar ni under bör ni releasa senare, eller se över leveransslöseriet.

Teknisk skuld

Det är en konst att motivera för en beställare varför teknisk skuld är dåligt, och något som ska hanteras. De bryr sig bara om funktionalitet och kvalitet. Jag hittade följande stycke i boken Implementing Lean Software Development som kan användas för en djupare förståelse: Anything that makes code difficult to change is technical debt. You […]

”Sluta använda slogans, uppmaningar och mål för att få högre kvalitet och produktivitet. Det är systemet, inte arbetarna, som skapar defekter och sänker produktiviteten.” Detta konstaterade W. Edwards Deming under andra halvan av 1900-talet. Detta är hans princip nummer 10 och de andra 13 kan du läsa här. Ett avgörande steg i rätt riktning vid […]