Nya SMARTa mål

Jag hade nöjet att se Yamina Enedahl på TEDxStockholm i februari. Hon pratade om hur hon kunde bli världsbäst först när hon slutade att tävla. Pressen att vinna kan för vissa vara nödvändig och för vissa vara förödande. Själv känner jag att inget tävlingsmoment har hjälpt mig framåt. Inte betyg, inte, karriärstrappor, och inte Sverigemästerskapet […]

Skapa vår egna moral

Anders på Agila Sverige 2012: -Vad spännande att 200 personer har kommit hit för att prata om process. Främling: -Det här handlar om så mycket mer än om process. Det handlar om hur vi ser på varandra och arbetet. Det här är en rörelse för mänsklighet. Den reaktionen fick mig att tänka om med agilt. Tydligen […]

Film: Övning för att nå mål

Adam och jag fick möjlighet att hjälpa 200 personer att komma igång mot sina personliga mål och att sätta mål i sina team. Vi är mycket stolta över resultatet! Använd gärna filmen nedan för att komma igång ni också. Med det önskar vi er en väldigt god och lättrörlig jul! Vad det innebär bestämmer ni […]

Kundvalidering vid uppstart

Här beskriver jag det tillvägagångssätt jag rekommenderar när ni har en ny idé som vi vill förändra världen med. För att beskriva arbetsgången utgår jag från ett riktigt case som jag hade i november 2014. Case: Felrapportering på arbetsplatser Idén var från början att koppla ihop arbetare och byggplatschef genom ett rapporteringsverktyg som visar vad som är klart […]

Mailmall för Hisspitch

Här är frågorna från en standard-hisspitch som beskriver vad ni gör i ert projekt/tjänst/företag. Mallen fyller du i och mailar dig själv. Jag loggar ingenting (vad jag vet) och inga mail går till mig. Den här mallen rekommenderar jag för att komma igång med målstyrning istället för detaljstyrning. Ett viktigt steg mot bättre samarbete som […]

Programmera om dina tankar och känslor

-Jag blir så nervös! -Hur gör du? -Jag tänker på allt som kan bli fel och sedan tänker jag vidare på konsekvenserna. -Bra, gör tvärt om nästa gång! Det och många konkreta tips för personlig förbättring hjälper Kjell Enhager oss i här:

Hantera komplexitet i företaget

Från många håll hör jag att det blir svårare och svårare att jobba i och med företag. Den avgörande frågan är: Hanterar ni detta genom att göra förutsättningarna ännu mer komplexa eller enklare? Inför ni mer beslutsforum, fler förstudier, mer toppstyrning? Eller tvärt om? Yves Morieux beskriver i sitt Ted-tal hur vi med sex enkla […]

Plan Do Check Act!

Om man är riktigt duktig på agilt gör man fyra saker väldigt bra och ofta: Planera vad du ska göra Gör jobbet Kontrollera om utfallet blev som planerat Agera genom att dra nytta av jobbet som gjorts eller planera för att förbättra det …och runt de här fyra stegen har man byggt väldigt bra ramverk […]

Case: Affärsutveckling

Det här med nya kundinsikter och lärande är intressanta saker. Med hjälp av dem kan man skapa nya erbjudanden och affärer. I det här talet beskriver jag vilka steg vi tagit på vägen till det perfekta samarbetet mellan kund och coach. Och jag gör det med hjälp av de visualisering- och kundinsiktsverktyg som jag gillar […]

”Scrum är bättre än kanban!” ”Vi använder kanban för buggrättning var tredje sprint”’ ”Våra uppgifter är längre än en sprint så därför passar kanban bättre för oss.” Åsikterna om när man ska använda scrum eller kanban är många och frågar man vad man bör köra är svaret ofta kort och besservissigt: ”Det beror på.” Därför […]