Dressed for success!

Känner du att ni vill ha det lite bättre i eller för ert företag? Vad är det du vill ha bättre då? Är det mer vinst i företaget? Är det mer uppskattade produkter? Är det gladare medarbetare?

Vi leker med tanken att ni redan har uppnått det du önskar, vad skulle ni då ha för beteenden och egenskaper? Vilka beteenden och egenskaper har ni idag jämfört med där ni vill vara?

Min erfarenhet är att företag behöver förändra på tre nivåer för att förändringen ska ge någon effekt.

Teknik, process & organisation

Hur behöver er teknik och produkt vara? Hur är den idag? Vad behöver ni göra för att få den på rätt sätt?

Hur behöver era processer och arbetssätt vara för att få den önskade tekniken och produkten på plats? Hur är processer och arbetssätt idag? Vad behöver ni göra för att få dem och efterlevnaden på rätt sätt?

Hur behöver er organisation vara för att stötta de rätta processerna? Vad karaktäriserar er organisation idag? Vad behöver ni göra för att få rätt beteenden och värderingar i organisationen?

Om du svarade ja på första frågan är det bara att sätta igång med det ni behöver göra i de tre kategorierna. Det kommer inte ge någon effekt att bara förbättra i en kategori för de är sammankopplade hårdare än man vill tro. Kom ihåg att de agila värderingarna säger att det här inte ska designas centralt för att sedan spridas via linjechefer. De här förändringarna behöver växa genom samarbete.

Lycka till och säg till om du vill ha hjälp!
Allt gott!
/Anders