Hantera komplexitet i företaget

Från många håll hör jag att det blir svårare och svårare att jobba i och med företag. Den avgörande frågan är:

Hanterar ni detta genom att göra förutsättningarna ännu mer komplexa eller enklare?

Inför ni mer beslutsforum, fler förstudier, mer toppstyrning? Eller tvärt om? Yves Morieux beskriver i sitt Ted-tal hur vi med sex enkla regler kan lära oss att hantera det komplexa:

1) Förstå vad folk gör
2) Förstärk de som kopplar ihop folk
3) Öka totala mängden makt
4) Öka det växelverkande samarbetet (du hjälper mig och jag hjälper dig)
5) Lyft tillbaka konsekvenser dit de skapades
6) Belöna de som samarbetar.

Rekommenderad läsning

Time.com: 6 Simple Rules for Simplifying Everything