Coachingkort för självcoaching

Hej!

Här är frågorna från Toyota Kata översatta till svenska att fylla i och maila sig själv. Jag loggar ingenting (vad jag vet) och inga mail går till mig.

Mailadress att skicka detta till

Vad handlar kortet om?

Vårt önskade läge

Vårt nuläge

Våra hinder att nå önskat läge

Hinder vi jobbar med just nu

Vårt nästa steg mot önskat läge är att

Och vi förväntar oss att

Datum då vi kan följa upp vad vi lärt oss av experimentet

Övriga kommentarer