Från affärside till userstories

Jag börjar mer och mer tänka att de största problemen i alla sammankomster är:

  1. brist på kommunikation och
  2. brist på förståelse.

Tänk om det är så att vi i företag har bristande kommunikation och bristande förståelse. Vilka konsekvenser får det? Kanske några av dessa?

  • Vi förstår inte vad kunden behöver
  • Vi kan inte förmedla det vi tror att kunden behöver, till de som gör produkterna/tjänsterna
  • Vi kan inte samarbeta effektivt när vi bygger produkterna/tjänsterna
  • Vi blir frustrerade på dem som är så dumma och gör så dumt

Men det finns så många bra hjälpmedel för att komma till rätta med kommunikation och förståelse. Om vi bara vill. På samma sätt som skriftspråk och bildspråk lyfte civilisationer så kan samarbetsverktyg och visualiseringsworkshops lyfta företag.

Detta pratade jag om på Lean Tribe i Oktober i Stockholm, och här är min presentation. Den är inte helt självförklarande men den kan ge idéer till vidare diskussioner.

Allt gott!