Synliggör era befogenheter och förväntningar

”-Hur var det med nästa produktdemo, fick vi ansvar för den eller inte?”
”-Och varför kommer då områdeschefen och försöker styra när vi har fått ansvar för uppgiften?”

Delegering behöver inte vara svart eller vitt

Jurgen Appello har skapat ett fantastiskt spel där delegering beskrivs i 7 nivåer. Där chefen/produktledaren…

  1. Berättar för teamet. Ingen delegering
  2. Säljer till teamet
  3. Frågar teamet om input
  4. Kommer överens med teamet
  5. Är rådgivande till teamet
  6. Ställer kontrollfrågor till teamet
  7. Inte bryr sig. Full delegering

Det briljanta slutar inte här, utan snarare börjar här. Det finns en kortlek med ett kort per nivå, och en uppsättning till varje deltagare. De här korten användas i grupp där alla deltagare samtidigt håller upp det kortet de tycker passar för en given fråga.

Vi körde den här övningen med scrum masters och deras chefer och fick en väldigt rik dialog av vad teamen och cheferna förväntade sig av varandra.

authorityboardrunning

Vi märkte att idag så bestämde chefen/produktledaren lite för mycket, och att de skulle försöka nå en högre nivå av delegering i samtliga frågor utom en. Slutresultatet av övningen kan ni se här:

authorityboardrun

Löser upp beslutsförlamning

Ofta hör jag att personer vet vad som behöver göras men de vet inte om de får eller vem de ska fråga om lov. Det är är en väldigt destruktiv känsla som leder till minskad drivkraft, missnöje och tro på företaget.

Kan vi istället tydligt sätta ramarna för vad teamen ska göra, vad chefen ska göra, och hur de ska samarbeta i frågor där emellan så kan engagemanget explodera. Vi ska inte längre gå runt med osynliga elektriska staket som man bumpar in i om man tar för sig och vill förbättra.

Källhänvisningar

Jurgen Appelos presentation om empower team

Jurgen Appelos filmade presentation om Management 3.0.

Prova gärna den här övningen hos er! Ni kommer att få fantastiska dialoger. Lycka till!
/Anders