Intryck från Agila Sverige 2013

Jag försöker mig inte på att sammanfatta de två enormt givande dagarna som Agila Sverige är varje år. Se filmerna, läs twittren så följer mina anteckningar här.

 • Visualisera krav/design/flöden och tapetsera ett rum med allt istället för att lägga i tjocka dokument. Bjud sen in alla intressenter på vernissage för att inspektera och kommentera.
 • Acceptanstestare är ofta okunniga och ointresserade. Ungefär som de som sparkar på däcken för att avgöra om en begagnad bil är ett bra köp eller ej. Bestäm istället vad ni vill veta om produkten och testa detta!
 • Använder man gamla rollnamn är risken stor att gamla roller blir kvar.
 • Retrospekt kan gärna ske över en öl, hemma hos någon.
 • Googla ”Seldom Plan” + ”OpenUP”
 • Vid förändring till Agile bör skälet komma uppifrån och sedan ge de anställda möjlighet att lösa problemet.
 • Boktips: back of a napkin. För visuellt tänkande.
 • Projektkartan är komplex, arkitekturen är komplex och kopplingen emellan är extremt komplex.
 • Framgångsrika företag lägger idag en stor del av sin utvecklingskapacitet på interna processer för att leverera snabbare och enklare. Och att samla in marknadsdata i produkterna. För själva produkten lägger de en mindre del arbete. Att nå ut snabbt med rätt är viktigare än sent och stort.
 • IT-avdelningar har bara kostnader och inga intäkter. Det är klart att det ger fel beteende.
 • Gör värdeströmsanalys från andra hållet. Starta vid leverans och fråga hur ni kom dit. Ger annat fokus.
 • Förvaltning bör handla om att behålla och öka värdet av det man förvaltar. Som fondförvaltare ökar värdet på fonder, bör IT-förvaltning öka värdet på systemen.

Hoppas vi ses nästa år (igen)!

agilasverige