Coachuppdrag på mindre företag

Följande är ett exempel på vad det kan innebära att ha hjälp av en agil coach.

Jag har i 3 månaderna coachat ett mindre företag som har produktledning i Sverige och utveckling av några personer i Indien. Uppdraget har handlat om deras resa mot att leverera bättre produkter, med högre kvalitet, i rätt tid.

Kontrakt utan kvalitet
Tidigare köpte de utveckling på fastpris men hade svårt att få in kvalitetsaspekten i kontrakten. Utvecklarna gjorde det de skulle till rätt tid, pris och funktionalitet. Men kunderna rapporterade in många defekter.

De fick tips om att anamma tankar från det som kallas Agile, och mer konkret att jobba i iterationer och med tät kontakt med teamen. Här kom jag in i uppdraget.

Förändringstrappa
Företaget har infört i följande ordning:

 1. Iterationer med planering, demonstration och återblick
 2. DefinitionOfDone för att höja kvalitén på produkten
 3. UtvecklarManual för att höja kvalitén på koden
 4. Acceptanskriterier för att höja kvalitén på kraven
 5. Göra uppgifter till nästa iteration ”Redo för utveckling” (Backlog Grooming) i nuvarande iteration för att höja kvalitén i nästa iteration
 6. Samarbetsverktyg (Trello) för att höja kvalitén på kommunikationen
 7. Produktvision för att ena alla om vad som ska byggas
 8. Relativa estimat för att höja kvalitén på prognoser och planer, som nu baseras på historiska data om deras hastighet
 9. Mognadsmätning på kvartalsbasis för att hitta problem i organisationen och dess utveckling.

Nästa steg
Processarbetet har idag bara fokuserat på samspelet mellan produktägare och teamet. Vi överväger att vidga vårt fokus till att:

 1. Förtydliga kommunikation och förväntningar från partners och säljkanaler angående när ny funktionalitet och buggrättning kan vara redo.
 2. Införa testning som hjälper utvecklingen. Idag är den mesta testningen manuell och till för att se att produkten kan släppas till kund.
 3. Synliggöra risker så att rätt beslut kan fattas. Gäller för affärsrisk, social risk, teknisk risk, tid/pris-risk.
 4. Eventuellt rulla ut rättningar kontinuerligt till early adopters som frivilligt anammar senaste releasen. När en release blivit stabil når den ut till stora massan.
 5. Session vid whiteboarden om hur piloter kan rullas ut oftare

  Session vid whiteboarden om hur piloter kan rullas ut oftare

Sammanfattning
Tidigare var företaget inne på att lyfta hem utvecklingen till Sverige för att de inte fick någon ordning på Indierna. Sedan de här ändringarna har införts känner ledningen att de får ut mycket mer av Indienteamet och har bestämt att de ska behålla dem och se över mer hur de själva jobbar i Sverige.

Det var inte Indierna i sig som var problemet, det var hur vi arbetade tillsammans.

Allt gott!
/Anders Holmberg