Coachuppdrag på mellanstort företag

Följande är ett exempel på vad det kan innebära att ha hjälp av en agil coach.

I fyra månader har jag hjälp ett mellanstort företag med en omstart av deras scrum. Omstarten berör ca 50 personer i Sverige och Polen och företaget har internationell ledning och internationella kunder.

Problembeskrivning
De har svårt att styra utvecklingen, att hålla önskad kvalitet och att sprida kompetensen mellan utvecklarna.

Historik
Företaget har under tre års tid arbetat bort organisatoriska hinder för att möjliggöra scrum. Bland annat har:

 1. Test lyfts över från Indien till Polen som ligger på resavstånd.
 2. Utvalda Indiska utvecklare har flyttats till Sverige.
 3. Projekt har ingen stark påverkan på dagliga arbetet. Utvecklarna jobbar numera i två olika produkter som levererar det som prioriterats.
 4. Specifika kundanpassningar görs som undantag istället för som regel tidigare.

Mitt uppdrag började när företaget bestämt sig för att starta om med scrum och att lyckas den här gången.

Förändringstrappa
Följande förändringar har kommit på plats under 10 veckor:

 1. Kickoff för samtliga 60 påverkade personer (chefer, teammedlemmar, produktledning)
  Utvärdering från omstartsdagen

  Utvärdering från omstartsdagen

 2. Bildat 6 scrum team och kört teambuilding-övning
 3. Införande av epics, stories och tasks för att som kravmodell
 4. Instruktioner vid införande av berättelse (stories) som kravbeskrivning

  Instruktioner vid införande av berättelse (stories) som kravbeskrivning

 5. Utbildning i scrum
 6. Genomgång av prioritering och estimering inför sprintplanering

  Genomgång av prioritering och estimering inför sprintplanering

 7. Införande av sprintplan, demo och retrospektiv
 8. Redo för retrospekt i ett av teamen

  Redo för retrospekt i ett av teamen

 9. Product Management agerar produktägare
 10. Införande av samarbetsverktyget VersionOne
 11. Införande av backlog, epics, userstories och tasks i VersionOne
 12. Uppstart av product owners som stöttar teamen

Möjliga nästa steg

 • Anpassa grupperna efter arbetet som ska göras
 • Skapa produktägar-kompetens som kan svara på VAD, VARFÖR och NÄR för produkterna.
 • Införa Kanban på release-gruppen som idag har mer uppgifter än kapacitet.

Sammanfattning
Omstarten av scrum har gått lysande och förhållandevis smärtfritt tack vare engagerad utvecklingschef och samarbetande team och produktledning. Införandet av samarbetsverktyg har stött på protester men fördelarna tendera att väga upp nackdelarna. Coachstödet bestod av 1-2 dagar i veckan i 10 veckor.

Allt gott
/Anders Holmberg