Lean behöver 3 år för att lyckas

Vi är många som vill förbättra våra företag och tittar runt efter lösningar. Många nappar på Lean och tänker att det ett piller som fixar vår huvudvärk. Det verkar så framgångsrikt med Lean så varför inte köra på det vi också. Ska vi klubba det på nästa ledningsgruppsmöte?

Innan ni gör det rekommenderar jag denna tunna och snabblästa studie av 50 olika leansatsningar och hur de har lyckats uppnå nytta av sina leansatsningar. Boken heter 50 nyanser av lean – Varför bara några få lyckas och kan beställas här.

Tre år att lyckas

I boken skildras att det tar minst 3 år att få nytta av lean, och att de som lyckats har gjort det för att de fortsatt att kämpa trots de rejäla motgångar som uppstår vid en leansatsning. Man behöver ha respekt för en sådan här förändring och de bedömmer att 6-7% av varje individs arbetstid behöver investeras i satsningen.

”En satsning på lean är en komplex genomgripande förändring i paritet med komplexiteten för strategi- och organisationsutveckling. Många företag behandlar leansatsningen som en normal processutveckling, det vill säga en förändring av lägre komplexitet med givna metoder och verktyg.”

För att förstå skillnaden på komplexa problem och komplicerade tillvägagångssätt; ta en titt på Cynefin-ramverket och min bloggpost i ämnet.

Cynefin-ramverket förklarar att komplexa problem ska lösas i den komplexa problemdomänen.

Cynefin-ramverket förklarar att komplexa problem ska lösas i den komplexa problemdomänen.

Nya värderingar behövs

Lean handar om att få nya värderingar och att släppa kortsiktig optimering. Är ni inte redo för det är kanske inte lean det perfekta huvudvärkspillret som man kan tro.

”Det allra vanligaste förekommande ändamålet för en satsning på lean hos de 50 företag vi intervjuat är resultatförbättringar på kort sikt.”

Författarna jämför hur viktig olika aspekter har bedömts vara i olika leansatsningar. Den röda figuren nedan visar att de leansatsningar som misslyckats inte har fokuserat på förbättringar, medarbetare, prestationsfokus, kommunikation i närheten av så mycket som de framgångsrika leansatsningarna har gjort.

Jämförelse mellan lyckade och misslyckade leansatsningar

Jämförelse mellan lyckade och misslyckade leansatsningar

Förutsättningar att lyckas

Läser ni den här boken som beskriver vad som krävs för att införa lean, tillsammans med den här boken (Detta är Lean) som beskriver vad lean är, och fortfarande känner att det här är rätt väg att gå. Att det här tror ni på och ni tror på det långsiktigt. Då har ni riktigt bra förutsättningar att lyckas. Om inte ska ni fundera en stund till på det här med lean.