Är ert företag uppsatt…

  • för att främja kreativitet och ge personer befogenhet att göra de inköp de behöver för att lyckas med sitt arbete? Eller…
  • för att kontrollera vad alla gör under sina timmar och att se till att de inte köper en massa privata saker på företagets konto.

Det första är en Teori Y-organisation och den senare en Teori X-organisation. De två teorierna myntades på 60-talet och handlar om människosyn. Teori X tror att människor är lata och egoistiska, så de behöver övervakas och piskas. Teori Y tror att människor strävar efter att vara kreativa och ansvarsfulla och jobbar så gott de kan under rådande omständigheter. Vad tror du om människor? Och vad tror du om människorna du jobbar med? Han där borta vid kaffemaskinen till exempel.

Båda sorters människor och allt där emellan finns överallt och behöver få passa in. Vi behöver företag som kan handskas med alla. Frågan är bara vilken sorts människor du tror att ni har flest av?

Har ni flest människor som i grunden är kreativa och ansvarstagande så är det synd om dessa hämmas för att ni vill skydda er för minoritetens dumheter. Det skulle vara som att sätta hela befolkningen i fängelse för att några få begår grova brott.

”Men vi måste ha kontroll”

Många chefer kan svara med ryggmärgen att de måste ha kontroll. Och visst, de måste faktiskt ha kontroll för att axla det ansvar rollen ger dem. Det finns många sorters kontroll, man kan ge mandat och kontrollera utfall, man kan ha tröskelvärden på spenderingar, man kan ha buddy-system där alla beslut och idéer ska bollas med någon kollega, som inte måste vara chefen.

Räta led vs självstyrning

Mycket tyder på att individer som känner att de styr sin vardag (de är autonoma) gör ett bättre jobb och mår bättre. Problemet är bara att när, säg 20, personer styr sin vardag är risken att de gör det i 20 olika riktningar. För att få nytta av personerna behöver de rätas upp i leder och dra i samma riktning.

Det kan låta fult med räta led, men faktum är att det är en förutsättning för att självstyrande ska funka. Det behövs ett mål och det behövs spelregler. Och för att få dessa på plats behövs ledarskap, både formellt och informellt. Ledningen jobbar då med VAD och VARFÖR och teamen och individerna jobbar med HUR-frågor för att uppfylla målet. På så sätt behöver inte ledning och arbetare trampa på varandras tår.

ontoe

Undvik att trampa varandra på tårna

Varken morot eller piska

Det här handlar alltså om att vi varken ska använda morot eller piska för att få jobbet gjort. Grundtanken är att jobbet ändå görs om ledningen förmedlar målet och ser till att förenkla vägen dit genom att ge teamet mandat att lösa sina problem.

Relaterad video

Dan Ariely visar spännande experiment om vad uppmärksamhet och erkännande av utfört arbete medför för den som utför arbetet.