Agilt är större än utveckling

Agilt tankesätt handlar om så mycket mer än bara produktutveckling. Agile baserar sig på att samarbeta och att gemensamt komma fram till vad som är lämpligast givet de förutsättningar som finns. Och att se om förutsättningarna kan påverkas innan vi kommer på en lösning.

Agile inom familjen

Exempel på detta är att Bruce Feiler som använder tankesättet inom barnuppfostran där alla familjemedlemmarna kommer överens om vilka regler som ska gälla, och vilka förbättringar som ska göras varje vecka.

Dela inte upp i tänkare och utförare

Tankesättet kan skalas upp för att rädda en dalande ekonomi i sverige som Ola Ellnestam och Joakim Ohlrogge skriver om i SvD. Vi behöver bryta det gamla tankesättet att vissa personer sitter och tänker ut vad som är bäst att göra, och att andra personer gör det som har planerats. Utan att säga ifrån.

”Dum gör som dum säger”

När vi hade stambyte i lägenheten frågade jag hantverkaren varför de sätter kakel före de målar taket. Vore det inte bättre om du väntar med att kakla? Det korta svaret jag fick var ”Dum gör som dum säger” ackompanjerat med en axelryckning. Och där stod jag som kund och tänkte: De här skulle jag aldrig anlitat om jag betalt själv.

Men faktum är att det råder väldigt mycket dum gör som dum säger så länge vi inte öppnar upp möjligheten för våra utförare att ta bladet från munnen och förklarar för oss tänkare vad som inte står rätt till i våra verksamheter. Prova att fråga, och att lyssna på riktigt för att du vill lära dig!