Förändring börjar med nya beteenden

Studier av förändringsprojekt visar att 89% av de mest lyckade förändringsprojekten fokuserade på en beteendeförändring, medan 33% av de minst lyckade förändringsprojekten inte brydde sig om beteendeförändringar. De nöjde sig med mer ”vanliga” mål som att förbättra lagerhanteringen 50%. Exempel på beteendeförändring kan vara att träffas en gång i veckan och att representanter från samtliga områden ska delta vid mötet.

Först när förändringen är så konkret, påtaglig och förståbar som att träffas en gång i veckan, kan den få fäste och leva kvar.

Detta och mycket mer om förändringar beskriver Chip och Dan Heath i boken BYT SPÅR! Skapa förändring genom att bryta invanda mönster.

Recept för förändring

Bokens recept för förändring kallas switchmodellen (boken heter switch på engelska) och består av följande huvudsteg:

Ge Ryttaren en riktning

  • Följ ljuspunkterna
  • Skriv manus för de väsentliga stegen
  • Peka mot destinationen

Motivera Elefanten

  • Hitta känslan
  • Gör förändringen mindre
  • Gör människorna större

Jämna Vägen

  • Anpassa miljön
  • Inför nya vanor
  • Samla flocken

Jag rekommenderar boken varmt och tänker på ovanstående när jag frestas att föreslå en omorganisation eller ny kravhantering. Ett förslag som kommer att falla platt om vi inte får med flocken, kan peka på destinationen och driva igenom beteendeändringen.