Agilt spel för storföretag

[Version 1.1 av spelbeskrivningen, 2012-11-10]

Om Spelet


Spelet Corporate Dot Game är skapat av Anders Holmberg och är en vidarutveckling av Dot Game. Vanliga Dot Game är ett lean-spel, men corporate Dot Game lyfter frågan högre, och förklarar agilitet med avseende på omställning vid förändring och riskexponering vid lagerbyggande. Spelet är ett utmärkt sätt att för personer från olika delar i värdekedjan att kommunicera om sin vardag och dess förbättringsmöjligheter.

Spelinstruktioner

Spelet går ut på att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det finns en kund som önskar att köpa alla lappar ni kan producera enligt följande mönster:

Godkända lappar

Spelet är uppsatt som ett typiskt stort företag, uppdelat enligt olika funktioner:

Produktledningen består av:

 • En person som startar arbete i fabriken. Vissa företag har ett projektkontor eller en portföljenhet som jobbar med detta.
 • En annan person som godkänner leveranser från fabriken.

I fabriken behövs följande roller:

 • Kravanalytiker, som ritar svarta prickar
 • Systemarkitekt, som ritar röda prickar
 • Designer, som ritar gröna prickar
 • Utvecklare, som ritar blåa prickar
 • En testare som kontrollerar att prickarna är på rätt plats och har rätt storlek
 • En projektledare som ser till att arbetet utförs

Ledningen har upptäckt att utveckling görs billigare av andra företag och har outsourcat denna. Så utvecklaren sitter inte längre i fabriken, utan på ett eget bord en bit bort. Projektledaren hjälper till med synkroniseringen däremellan.

Dessvärre har vi inte lyckats få en testare på heltid, eftersom testning är en trång resurs. Testaren jobbar bara 50% per fabrik och springer mellan de båda fabrikerna var 30e sekund.

Metodavdelningen har bestämt att batchar (buntar) om 5 lappar är mest effektivt och har satt det direktivet för organisationen.

Organisation och arbetsprocess

 1. Produktledningen lägger 5 st gröna lappar i sin utkorg
 2. Projektledaren lyfter in dessa till kravanalytikerns inkorg
 3. Kravaren tar 5 lappar åt gången från sin inkorg, bearbetar dem med svarta cirklar och lägger alla 5 samtidigt i sin utkorg
 4. Systemarkitekten har 5 lappar åt gången från sin inkorg. bearbetar med röda cirklar dem och lägger alla 5 i sin utkorg
 5. Designen tar 5 lappar åt gången från sin inkorg. Berarbetar dem med gröna cirklar och lägger alla 5 i sin utkorg
 6. Projektledaren lyfter över arbetar i batch om 5 från designerns utkorg till utvecklarens inkorg
 7. Utvecklaren tar 5 lappar åt gången från sin inkorg. Berarbetar dem med blåa cirklar och lägger alla 5 i sin utkorg
 8. Projektledaren lyfter över lappar till testarens inkorg.
 9. Testaren kontrollerar att lapparna uppfyller kraver. De som inte är okej läggs åt sidan. Övriga i batchen läggs i utkorgen.
 10. Projektledaren tar arbete från test och lägger i Projektledningens inkorg
 11. Projektledaren tillkallar kunden (spelledaren) för att ta emot pengar och berömmelse.

Arbetsflöde

Intäkter och utgifter

Varje godkänd grön lapp genererar 10 000kr.

Varje person på huvudkontoret kostar 2 000kr/minut.
Varje person i fabriken kostar 1 000kr/minut.
Varje outsourcad person kostar 500kr/minut.
En uppsättning av pennor (svart, grön, röd, blå) kostar 1 000 kr/minut.

Totalt har ni utgifter på 10 000kr/minut och behöver producera en grön lapp per minut för att gå jämnt upp.

Spelet kan börja

Kunden vill ha så många gröna lappar som möjligt så projektledningen matar in högar om 5 lappar i taget till sina utkorgar. Det är lika bra att lägga in några extra så att fabriken inte blir sysslolös. Men…

När kunden får se vad som har producerats så inser denne att gröna och blåa cirklar ska byta plats på lappen. Kund betalar de färdiga lapparna som var enligt spec. Men vill inte ha fler lappar med blåa cirklar i mitten.

Kundens nya önskemål när hen sett vad som levererats

2 minuter in i spelet kommer kunden på att hen behöver samma mönster fast på gula postitlappar, och är redo att betala dubbelt så mycket för dessa. Gröna postitlappar är fortfarande värde 10 KSEK.

Kunden betalar dubbelt så mycket för gula lappar

Efter 15 minuter bryts spelet och följande information sammanställs:

Sammanställning av första rundan

Vad jag ofta ser och förtydligar är att cykeltiden går upp om man jämför första batchen och den som skickas in efter två minuter när kunden beställer gula lappar.

Antalet felaktiga lappar är sådana som påverkats av kravändring, eller sådana som fastnat vid testning.

Antalet pågående lappar anger hur sårbara fabrikerna är. Alltså vilken riskexponering de har just nu. Skulle kunden ändra sig och önska orangea lappar skulle fabrik 2 behöva kasta 76 lappar, och arbetet som gjorts med dessa var förgäves.

Dags för förbättring

Kunden meddelar att hen har hittat en fabrik som kan leverera redan efter en minut från beställning. Och när ändringar sker så tar det bara en minut att leveranser som uppfyller nya kraven. Jämför det med den befintliga fabriken som tar 3 minuter för levearns och sedan 8 minuter till vid kravändring!

Vidare så är inte aktieägarna och VDn så nöjd med de svaga resultaten. Att gå minus är inte acceptabelt och att bara gå 230KSEK plus är alldeles för lågt. Fabrikerna måste upp i minst 700KSEK på samma tid!

Sådana här krav är inte särskilt ovanliga i storföretag (kanske inte i små heller) men när de kommer upplevs det ofta som att ledningen är från en annan planet. Vet de inte hur mycket folket på golvet sliter redan!

Låt teamet bestämma!

Ställ speldeltagarna några meter ifrån bordet de jobbade vid och be dem att komma på förändringar som kan leda till de nya målen. Men de får inte öka sina kostnader!

Här brukar jag ge dem 15 minuter att tänka för det är här hela behållningen ligger i spelet. Att låta deltagarna ifrågasätta regler, roller och vanor är sällan något som ingår i deras vanliga arbetsbeskrivning.

Spelet kan börja, igen!

När vi kör igång runda 2 känns det som att även arbetarna kommer från en annan planet för nu sprutar det ut leveranser och de kan reagera på förändringar på nolltid. Mätetalen för runda 2 nedan är för 5 minuter och de nedesta siffrorna (+945 KSEK och +832,5 KSEK) är uppräknade till 15 minuter.

Mätetal runda 2

Som vi ser har deras agilitet, alltså anpassningsförmåga, ökat högst markant. Från 8 minuter väntetid till 40 sekunder. Och deras riskexponering som tidigare var 29 och 79 pågående lappar har minskat till 2 och 5.

Kunden jublar, ägarna jublar och detta ger förhoppningsvis bättre ekonomi och arbetsmiljö till arbetarna. Om inte annat så har de säkrat sina arbeten genom att stanna på marknaden. Här kan du ladda ner mina Instruktionsbilder för att förklara spelet för dina deltagare.

Spela hos er

Prova spelet och berätta gärna era insikter här i kommentarsfältet. Vill ni hyra mig som spelledare och föreläsare så hör av er på [email protected] så ser vi till att fixa det.