Riskhantering är produktutveckling

Klassisk proaktiv riskhantering har väldigt lite med produktrisker att göra. Projektet är ofta både startat, scopat, och bemannat när riskanalysen ska göras. Då finns liten möjlighet att påverka produkten utan de risker som lyfts upp är enbart på projektet. Alltså på genomförandet av planen. Få medel finns att åtgärda ens de potentiella projektriskerna, vilket kan förpassa den strukturerade riskanalysen med tillhörande riskmitigeringsplan till dammsamlarhögen.

De nya tankarna som varken innehåller projekt, budget eller dammsamlarhögar förespråkar kontinuerligt riskarbete som prioriteras in i samma lista som alla andra aktiveteter. Finns det en risk att kommande integration blir svår så ser man till att börja integrera någonting direkt. Finns det en risk att produkten floppar vid säljstart ser man till att provsälja en ”bluff”-produkt och säger att den är slut i lagret, om vi får några beställningar. Några av de typer av risker som måste hanteras kontinuerligt för att få en produkt som säljer är:

  1. Affärsrisk – Är produkten intressant för marknaden? Möter den kundens behov? Se till att prova era antaganden om marknaden!
  2. Teknisk risk – Kan vi lösa alla tekniska problem som uppstår? Kommer tekniken att röra på sig? Kan produkten integreras med övriga system? Se till att prova den teknik ni vill använda, se till att integrera något direkt för att lära er tidigt!
  3. Social risk – Kan de personer vi har till förfogande samarbeta för att bygga produkten? Se till att bygga något litet tillsammans för att se hur ni samspelar!
  4. Kostnad/tidrisk – Kan vi bygga produkten till rätt pris och rätt tid? Se till att tidsuppskatta och sätta kostnad tidigit tillsammans med teamet, fråga potentiella kunder hur mycket de kan tänka sig att betala. Hitta avvvägningar i produkten tills ni nått ner i rätt pris!

De här riskerna är något som vi arbetar med på dagligbasis för att försäkra oss om att vi inte får stora hinder vid sjösättning av produkten. Varje gång vi prioriterar vad som ska göras härnäst kan vi välja att göra

  1. ny funktionalitet,
  2. rätta en bugg eller
  3. hantera en risk.

Fokuserar vi för mycket på en eller två av de tre kommer vi antingen ha ett buggigt system, ett gammalt system, eller ett ointressant system. Den här avvägningen är svår att bygga in i organisationsscheman och roller och kan endast lösas genom kommunikation.