Delegering av uppgifter

När du ska dela ut en uppgift till någon är det vanligt att säga:

  1. Vad som ska göras
  2. När det ska vara klart

Den här överlämningen lämnar mycket att önska. Till att börja med kräver den att du beskriver väldigt tydligt vad som ska göras, så att utföraren inte gör något annat, som kanske blir oanvändbart för dig. Den ger dessutom ingen möjlighet att utföraren använder sin kompetens, som kanske är större än din, att möta behovet på ett bättre sätt.

Komplettera därför alltid delegeringen med följande information:

  1. Varför det ska göras
  2. Hur det ska användas
  3. Vem som har behovet

Nu finns det plötsligt möjlighet att bjuda in den kompetens och problemlösningsförmåga som utföraren har. Det ger oftast en bättre lösning för dig och en roligare uppgift för utföraren.

Hint: Ovanstående kan med fördel användas om ni fortfarande jobbar med detaljerade kravspecifikationer som underlag till systemutveckling.