Vad är lean och agile

Lean och agil är två luddiga begrepp och allt som ofta flyter de ihop med ett bråktecken emellan till Lean/agile.

Vad är lean?

En filosofi att fokusera på kunden och dess behov och att bara arbeta med aktiviteter som skapar värde för kunden. Det gäller att förstå kunden och att organisera sig så att man levererar i rätt tid och med rätt kvalitet. En grundförutsättning för att uppnå anses vara att fokusera på flödet i er verksamhet. Att, som många stora företag gör, fokusera på att alla anställda ska ha fullt upp hela tiden genererar inte fördelar till kunden.

Detta bryts ner till grundläggande tankar som: Total transparens, stoppa bandet om felaktigheter upptäcks, fråga arbetaren om vilka förbättringar som kan göras, involvera alla i att bli bättre.

Vad är agil?

Ett ramverk för att producera mjukvara på ett sätt där kund har chans att komma på sina behov under utvecklingens gång. Agil har kommit som en motreaktion på traditionella sättet att utveckla på, där man vid projektstart frågar kund om alla krav, och sedan inte har någon dialog alls förrän vid projektleverans.

För att kunna ändra kravbilden under utvecklingen behövs vissa verktyg som blivit grundbultar i agil utveckling. Några av dessa är: mindre batchstorlek, förkortade inlärnings- och feedbackloopar, testdriven utveckling, automatiska test, continuous integration.

Så vad är skillnaden?

Leanfilosofin behövs för att uppnå agil utveckling och man kan säga att lean är tankesättet och agil är hjälpmedel för att uppnå målet.

En ganska vågad jämförelse är att säga att lean är som demokrati och agil är som riksdagen med sina verktyg som myndigheter med olika inriktning.

Riksdagen behövs för att uppnå demokrati, och demokrati är en förutsättning för att få nytta av en riksdag.

myright