Tänk på hela flödet

Vi har hört det förut:

”Tänk på flödet och jobba i korta iterationer”

Och visst är det bra att de som gjort designen börjar prata med utvecklarna och att utvecklarna börjar prata med testarna. Släng in kravarna i dialogen så är ni så långt som de flesta har kommit i sitt flödesfokus.

Vad jag med det här inlägget vill poängtera är att det finns två stora barriärer kvar att riva:

  1. Mellan beslut om projektstart och kravskrivning.
  2. Mellan utveckling och drift.

Så länge de här två barriärerna finns kvar har vi inte vunnit särskilt mycket av att kalla oss agila. Det är först när hela flödet är snabbt man får nytta av det. Men ha förtröstan, det finns lösningar:

  1. Lean Startup river barriären mellan beslut och krav.
  2. DevOps binder samman utvecklare (development) och driftare (operations).

Men dessvärre är ni inte agila för att ni lyckas med detta. För att vara agil krävs att man lär sig något av det man gör och för det behövs återkoppling. Återkoppling måste ske inom och mellan varje steg, men den ultimata återkopplingen kommer när utfall återkopplas till beslut på daglig basis.