Effektivitet på leveranser

Räkna ut totala kostnaden och totala värdet för en leverans på det sätt ni levererar idag.

Dra en linje ner till origo och räkna ut samma värde för en mindre leverans. Hamnar ni över kurvan bör ni releasa oftare. Hamnar ni under bör ni releasa senare, eller se över leveransslöseriet.