”Sluta använda slogans, uppmaningar och mål för att få högre kvalitet och produktivitet. Det är systemet, inte arbetarna, som skapar defekter och sänker produktiviteten.”

Detta konstaterade W. Edwards Deming under andra halvan av 1900-talet. Detta är hans princip nummer 10 och de andra 13 kan du läsa här.

Ett avgörande steg i rätt riktning vid förändringsarbete är att skija på människor och produktionssystemet. Det är viktigt för att många ledare försöker att påverka människorna genom deadlines, uppmaningar och mål att göra färre buggar, när det i själva verket är fel i det sätt människor är tillsagda att jobba på.

The Poppendiecks skriver att:

”det nyskapande i management-tänk som Deming tillförde är att: När saker går fel så är nästan alltid orsaken medfött i systemet och är därför ett managementproblem. Ledare som pressar människor hårdare att nå deadlines eller minska felmängden ignorerar systemfelen och gör oftast situationen än värre. Istället måste ledare förutse och ta initiativ till grundläggande förändringar som adresserar systemets orsaker till de befintliga problemen.”

Jag ser ibland chefer och ledare som ser som sina enda uppgifter att samla in arbetsuppgifter och dela ut dessa på sina anställda. Om du är en sådan, fundera på:
Varför uppstår fel hos er?
Vad kan Du göra för att förhindra att fler liknande fel uppstår?
Gör nu så någon månad och du har förmodligen ökat er produktivitet dramatiskt, utan att pusha en enda anställd.