Spela fram organisationen

Ett vanligt förekommande begrepp inom agil utveckling är självorganiserande team. Det som menas då är ett team med kodare, testare, kravare, designers och deployare som delar på uppgifterna utan att en chef/ledare säger vem som ska göra vad. Självorganiserande organisation? Detta går ofta i stå för att rollerna inte har möjlighet att göra det de […]

Effektivitet på leveranser

Räkna ut totala kostnaden och totala värdet för en leverans på det sätt ni levererar idag. Dra en linje ner till origo och räkna ut samma värde för en mindre leverans. Hamnar ni över kurvan bör ni releasa oftare. Hamnar ni under bör ni releasa senare, eller se över leveransslöseriet.

Teknisk skuld

Det är en konst att motivera för en beställare varför teknisk skuld är dåligt, och något som ska hanteras. De bryr sig bara om funktionalitet och kvalitet. Jag hittade följande stycke i boken Implementing Lean Software Development som kan användas för en djupare förståelse: Anything that makes code difficult to change is technical debt. You […]