Teori X-företag med Teori Y-anställda

Är ert företag uppsatt… för att främja kreativitet och ge personer befogenhet att göra de inköp de behöver för att lyckas med sitt arbete? Eller… för att kontrollera vad alla gör under sina timmar och att se till att de inte köper en massa privata saker på företagets konto. Det första är en Teori Y-organisation och […]

Jag har stenkoll på vilka problem som företagen har, jag har stenkoll på det agila målet och jag har tränat mig en hel del i retorik och beteendevetenskap. Ändå får jag ibland ingenting att hända. Jag kämpar och stångas med alla motstridiga människor men trots all ansträngning står jag helt stilla. Känner du igen dig? […]

Agilt är större än utveckling

Agilt tankesätt handlar om så mycket mer än bara produktutveckling. Agile baserar sig på att samarbeta och att gemensamt komma fram till vad som är lämpligast givet de förutsättningar som finns. Och att se om förutsättningarna kan påverkas innan vi kommer på en lösning. Agile inom familjen Exempel på detta är att Bruce Feiler som […]

Samarbetesverktyg inte kravverktyg

Visst, man kan skriva Gantt-scheman över planeringen och man kan skriva kravspecar i kravdokument där man kan spåra olika nivåer av krav till varandra. Jag säger inte att det är fel.. det får du själv känna efter. Samarbetsverktyg Däremot säger jag att numera finns det nya sorters verktyg där planering, krav, språrning, uppföljning och rapportering […]

En till synes insnöad term inom lean är value stream mapping som översätts till värdeflödesanalys eller värdeflödeskartläggning. Bli inte bortskrämd av namnet för det här är ett väldigt kraftfullt verktyg för att få en ny syn på sitt arbete. Jobbar du på ett företag som tagit fram en rollbeskrivning för vad du ska göra är […]

Förändring börjar med nya beteenden

Studier av förändringsprojekt visar att 89% av de mest lyckade förändringsprojekten fokuserade på en beteendeförändring, medan 33% av de minst lyckade förändringsprojekten inte brydde sig om beteendeförändringar. De nöjde sig med mer ”vanliga” mål som att förbättra lagerhanteringen 50%. Exempel på beteendeförändring kan vara att träffas en gång i veckan och att representanter från samtliga […]

Agilt spel för storföretag

[Version 1.1 av spelbeskrivningen, 2012-11-10] Om Spelet Spelet Corporate Dot Game är skapat av Anders Holmberg och är en vidarutveckling av Dot Game. Vanliga Dot Game är ett lean-spel, men corporate Dot Game lyfter frågan högre, och förklarar agilitet med avseende på omställning vid förändring och riskexponering vid lagerbyggande. Spelet är ett utmärkt sätt att […]

Produktägarrollen och dess uppgifter

Att få utvecklarna att göra sitt jobb baserat på en prioriterad och städad produckbacklogg brukar ta några sprintar men vara ganska smärtfritt. Den stora utmaningen är att hitta rätt uppgifter som ska göras och att hitta avvägning mellan teknisk skuld och time to market. Henrik Kniberg har i sitt knivskarpa blogginlägg förklarat hur produktägaren bör […]

Delegering av uppgifter

När du ska dela ut en uppgift till någon är det vanligt att säga: Vad som ska göras När det ska vara klart Den här överlämningen lämnar mycket att önska. Till att börja med kräver den att du beskriver väldigt tydligt vad som ska göras, så att utföraren inte gör något annat, som kanske blir […]

Vattenfallspersonlighet

När jag coachar på stora vattenfallsföretag som vill bli leana och agila brukar jag titta hur ledningens individer beter sig på våra uppstartsmöten. De säger att de vill börja med dragande system men trycker denna nya uppgift på underordnad chef som är överbelamrad av arbete De vill gärna speca hela nya arbetssättet först innan de […]