Önskelista för agilcoach.se

Många använder ordet Product Backlog vilket jag tycker är svårt att relatera till. Det ska beskriva vad som återstår att göra med produkten. För en produkt som är under utvecklande finns många idéer som ska prioriteras mot varandra och här finner jag ordet önskelista lämpligare. Alla vet att det handlar som saker man vill ha […]

Om agilcoach.se

Hej och välkommen till min nya sida om agil coachning! Tanken med sidan är att samla och sprida kunskaper och insikter om hur mjukvaruproducerande företag kan träffa bättre med sina produkter, underhålla dem bättre, skapa bättre arbetsklimat och generera mer vinst. Sidan kommer att utvecklas på ett agilt sätt och om du har läst så […]

Spela fram organisationen

Ett vanligt förekommande begrepp inom agil utveckling är självorganiserande team. Det som menas då är ett team med kodare, testare, kravare, designers och deployare som delar på uppgifterna utan att en chef/ledare säger vem som ska göra vad. Självorganiserande organisation? Detta går ofta i stå för att rollerna inte har möjlighet att göra det de […]

Effektivitet på leveranser

Räkna ut totala kostnaden och totala värdet för en leverans på det sätt ni levererar idag. Dra en linje ner till origo och räkna ut samma värde för en mindre leverans. Hamnar ni över kurvan bör ni releasa oftare. Hamnar ni under bör ni releasa senare, eller se över leveransslöseriet.

Teknisk skuld

Det är en konst att motivera för en beställare varför teknisk skuld är dåligt, och något som ska hanteras. De bryr sig bara om funktionalitet och kvalitet. Jag hittade följande stycke i boken Implementing Lean Software Development som kan användas för en djupare förståelse: Anything that makes code difficult to change is technical debt. You […]

”Sluta använda slogans, uppmaningar och mål för att få högre kvalitet och produktivitet. Det är systemet, inte arbetarna, som skapar defekter och sänker produktiviteten.” Detta konstaterade W. Edwards Deming under andra halvan av 1900-talet. Detta är hans princip nummer 10 och de andra 13 kan du läsa här. Ett avgörande steg i rätt riktning vid […]