Riskhantering är produktutveckling

Klassisk proaktiv riskhantering har väldigt lite med produktrisker att göra. Projektet är ofta både startat, scopat, och bemannat när riskanalysen ska göras. Då finns liten möjlighet att påverka produkten utan de risker som lyfts upp är enbart på projektet. Alltså på genomförandet av planen. Få medel finns att åtgärda ens de potentiella projektriskerna, vilket kan […]

Delegering av uppgifter

När du ska dela ut en uppgift till någon är det vanligt att säga: Vad som ska göras När det ska vara klart Den här överlämningen lämnar mycket att önska. Till att börja med kräver den att du beskriver väldigt tydligt vad som ska göras, så att utföraren inte gör något annat, som kanske blir […]

Hitta de avvägningar som passar er!

På det temat talar Dan North här om för- och nackdelar inom många saker som förknippas med agil utveckling. Rekommenderas! Dan North – Decisions, decisions from NDCOslo on Vimeo.

Utvärdera agil mognad

För att kunna avgöra lämpliga åtgärder för att hjälpa företag att bli ännu mognare i sin anpassning till förändringar (agilitet) behöver man först förstå vilken nivå de ligger på idag. Jag coachar ofta team och individer som har en låg mognadsnivå. Det gäller att förstå vad ett flöde är och vilka fördelar som finns med […]

Vattenfallspersonlighet

När jag coachar på stora vattenfallsföretag som vill bli leana och agila brukar jag titta hur ledningens individer beter sig på våra uppstartsmöten. De säger att de vill börja med dragande system men trycker denna nya uppgift på underordnad chef som är överbelamrad av arbete De vill gärna speca hela nya arbetssättet först innan de […]

Niklas Modig: Vad är Lean

Niklas Modig har kört lean-presentationer i flera år, och han är en av grundbultarna i min egna förståelse för begreppet. Jag rekommenderar starkt att titta på de här två filmerna för att få en grundförståelse som annars tar år att ta in. Presentationen börjar 15 minuter in i filmen. (filmen funkar dessvärre ej i iPhone/iPad) […]

Vem behöver en Agil coach?

Vad är det för något? Egentligen? Var passa en sådan in i arbetsflödet och vad får man för pengarna? ”Vi hjälper företag att ta fram bättre produkter genom att skapa nya strukturer för kommunikation och samarbete mellan de olika delarna i produktutvecklingen.” En agil coach är inte en del i arbetflödet, utan coachens uppgift är att […]

Det är inte ovanligt att man aktivt arbetar med att minska de löpande kostnaderna för sina anställda. Det känns väl ganska smart om man redan har 100 utvecklare som kostar massor i fast kostnad som lön och lokal, varje dag. Borde man inte kunna sätta flera utvecklare i samma rum? Borde man inte kunna använda […]

Vad är lean och agile

Lean och agil är två luddiga begrepp och allt som ofta flyter de ihop med ett bråktecken emellan till Lean/agile. Vad är lean? En filosofi att fokusera på kunden och dess behov och att bara arbeta med aktiviteter som skapar värde för kunden. Det gäller att förstå kunden och att organisera sig så att man […]

Tänk på hela flödet

Vi har hört det förut: ”Tänk på flödet och jobba i korta iterationer” Och visst är det bra att de som gjort designen börjar prata med utvecklarna och att utvecklarna börjar prata med testarna. Släng in kravarna i dialogen så är ni så långt som de flesta har kommit i sitt flödesfokus. Vad jag med […]