Vardagsspråk och vetenskapsspråk

Agile, självledarskap, empati, teal, ansvar. Vad sjutton är det?

I sociologin lärde jag mig nyligen att forskaren skiljer på det språk intervjupersoner använder och det språk som forskaren använder för att tolka och analysera vad intervjupersoner säger. Det första kallas vardagsspråk och det senare vetenskapsspråk. De kallas också första ordningens språk och andra ordningens språk, där vetenskapsspråk är andra ordningen genom att abstrahera vardagsspråket en nivå och sätta ord på abstraktionerna.

Om forskarna vill nå ut med sitt resultat utanför forskarvärlden behöver de lyfta ner resultaten till vardagsspråket igen. Annars riskerar de att inte nå fram och kanske tycka att mottagaren är dum, samtidigt som den tilltänkte mottagaren tycker att forskaren är en förvirrad vetenskapsman som pratar osammanhängande.

Min spaning är att det här gäller i högsta grad inom ledarskap och agil coachning också. Och ironiskt nog är agil coach ett vetenskapsspråksord.

Till exempel är ”Vår vision är att vi har empatibaserat självledarskap med distribuerat ansvar och kontinuerlig bigroomplanning effektsäkrat 2018.” helt enkelt en för komplex mening att ta till sig och veta hur en ska agera. Likadant med ”vi ska vara teal”. Personligen har jag till och med svårt att förstå meningen ”jag är leveransansvarig för den här produkten”.

Ledarskapsövning: Definiera dina ord

Nån gång i sommar när du inte har något att göra kan du gärna definiera några vetenskapsord för dig själv. Om det är lätt är du hemma, om det är svårt har du kanske inte förstått ordet än. Det här tror jag är viktig ledarskapsträning, och här är några försök från mig.

Vetenskapsspråk: Budget
Vardagsspråk: Gissning på inkomster och utgifter för året.

Vetenskapsspråk: Leveransansvarig
Vardagsspråk: Kontaktperson som har tillåtelse att bestämma vilka ändringar som ska göras i produkten och hur produkten levereras.

Vetenskapsspråk: Självledarskap
Vardagsspråk: Att tänka ut hur du vill och kan bidra till de behov du ser. Och samarbeta med omgivningen så ni inte blir arga på varandra.

Vetenskapsspråk: Agil coach
Vardagsspråk: Person som stöttar människor att samarbeta bättre, ofta genom att inspirera att utforska samarbetsmetoder och -verktyg.

Det var allt för nu.
Mvh Anders Beskow