Integralteorin använder kvadranter för att förstå världen. Det handlar om

Individers inre (I) och yttre (IT)
gruppens inre (WE) och yttre (ITS)

Individers inre (I) är tankesätt och känslotillstånd.
Individens yttre (IT) är beteenden.
Gruppens inre (WE) är kultur, värderingar och världssyn.
Gruppens yttre (ITS) är struktur, regler, roller.

Här är en bild på de fyra kvadranterna från Ken Wilbers The Integral Vision.aqalleadership

Och vad som slår mig nu är att storföretagsledarskap mycket handlar om individers beteenden. Om man har tur hinner ledaren med individers tankesätt och känslor, men det uttrycks ibland som flummigt och feminint, och inte så viktigt. Systemtänk och att påverka strukturer är ibland överkurs i ledarutbildningar. Och kulturstyrning… ja när hinner vi med det?

Alltså läggs mycket ledarskapsfokus på en fjärdedel av vad som behövs. En metafor som jag får är att ha en bil där motorn bara är kopplad till ett av hjulen istället för alla fyra. Eller en förälder som bara sköter om ett av sina fyra barn 🙂 Tokigt!

Så tänk på alla fyra kvadranterna i höst!

Allt gott!
/Anders Beskow