Hur vill du bidra?

Det händer så häftiga saker på Arbetsförmedlingen IT i år. Vi pratar om mognad i spiralmodellen, radikal medarbetarinkludeing och ombyggnad från grunden.

Just nu lär vi oss att röra oss mer i gemensam riktning och samtidigt öka vårt självledarskap. Det är enda sättet att hantera den komplexitet som finns vår post-byråkratiska internettid. Kommande veckor sätter sig alla medarbetare in i våra utmaningar och vår riktning, formulerar hur de vill bidra och förmedlar detta till den chef som är ansvarig för det området som medarbetaren vill bidra inom.

Spännande va!

Här knyter jag ihop allt vårt prat om visioner, missioner, värdegrunder, strategisk karta och annat med vår nya ledningsfilosofi som är självledarksap.

Feedback på det någon?