Hur fungerar våra hjärnor under press?

Kan det vara så att…

  1. …om du har mycket att göra har du svårare att tänka kritiskt, utan du tror på saker som annars låter osannolika.
  2. …om du är hungrig är du mer benägen till att ta den enkla utvägen istället för att hitta den bästa lösningen.
  3. …om du har sett eller hört någon som har med pengar att göra är du mindre benägen att hjälpa andra.

Enligt boken Tänka snabbt och långsamt så är alla tre påståendena sanna. Och bevisade om och om i flera experiment.

Så vad gör vi för att hantera detta? Några exempel kan vara att…

  1. de som fattar avgörande beslut får inte vara stressade av annat.
  2. ta med mat till kreativa workshops.
  3. undvika individuella belöningsstrukturer om ni vill ha lagarbete.

Lätt!

Trevlig helg!

/Anders