Skala agilt vs anpassningsbar organisation

Många beskrivningar dyker upp om hur agilt kan skalas upp på hela företaget. Det kan vara parallella produktpipelines, synkade scrumteam eller ramverk som SAFe och Less. Och många är konsulterna som pratar sig varma om de här beskrivningarna om hur agilt kan se ut när det är ”installerat”.

Beteendet att beskriva lösningar för måltillstånd påminner mycket om när västerländska konsulter kom hem från Toyotabesöken och beskrev vad de såg i fabrikerna. De såg stop-the-line, statustavlor och kanbankort. Och så installerade de det i västerländska fabriker.

Men… Styrkan i lean har visat sig vara själva resan till nuläget, inte nuläget i sig. I lean finns ett bakomliggande tankesätt som möjliggör ständiga storskaliga förbättringar.

På liknande sätt är styrkan i agile att kunna anpassa sig och hitta nya kreativa lösningar med hjälp av andra värderingar än de som fanns före agile.

Så istället för att fundera på hur kan vi skalar agilt med hjälp av målbilder så är den äkta agila åtgärden att uppmuntra en kultur som gör att organisationen kan anpassa sig.

Exempel på behov av anpassningsbarhet

  • Hur organisationen hanterar stora toppar och dalar i arbetsmängd
  • Hur organisationen gör när en roll inte längre behövs eller nya roller behöver skapas
  • Hur organisationen gör när den växer och samtidigt behåller kulturen av att vara en anpassningsbar organisation
  • Hur organisationen ställer om från att producera stora batcher till att leverera mindre delar oftare

Hjälper de agila ramverken till med det här? Annars är det nog inte ett agilt ramverk.

Det här ska jag lära mig mer om, kan du hjälpa mig?

Allt gott!
/Anders

2 thoughts on “Skala agilt vs anpassningsbar organisation

  1. Håkan Rudelius skriver:

    Håller helt med dig Anders. Förresten, har ni någon ”certifierad anpassare”-kurs?

Comments are closed.