Skapa vår egna moral

Anders på Agila Sverige 2012:

-Vad spännande att 200 personer har kommit hit för att prata om process.

Främling:

-Det här handlar om så mycket mer än om process. Det handlar om hur vi ser på varandra och arbetet. Det här är en rörelse för mänsklighet.

Den reaktionen fick mig att tänka om med agilt. Tydligen handlar det om större värden än bara hur vi gör jobbet. Det handlar om hur vi tänker och om hur vi är goda medmänniskor. Och faktiskt så hamnar jag ofta i de här frågorna när jag coachar grupper: Vilka regler ska vi ha mot varandra? Vilka behov har vi som vi kan hjälpa varandra med? Vilka förväntningar har vi på varandra?

Moral på arbetsplatsen

David Gauthier säger att:

We have to bargain our way into morailty.

och jag säger att det här behöver ske även på arbetsplatsen. Som det är nu ser jag att det ofta faller på den agila coachen att hjälpa till med detta. Och för att klara det har jag haft väldigt mycket hjälp av Ann Heberleins nya bok som jag rekommenderar till alla personer som hjälper till att föra dialogen om vilken moral som ska finnas i gruppen.

etik-manniska-moral-mening-en-introduktion

Ann Heberleins Etik –  Människa, Moral, Mening

Rollbeskrivningar eller rollförväntningar

En konkret nytta jag tagit med mig ur boken är diskussion om pliktetik och dygdetik. Jag är ute på halt vatten men ska ändå försöka att sammanfatta det.

I pliktetiken pratar man om vad människan förväntas göra och vilka regler som ska följas och vad som är resultatet av handlingarna. Människan ska göra sin plikt.

I dygdetiken pratar man om vad som karaktäriserar en god människa med tankar och åsikter. Man fokuserar mindre på utfall av handlingar, och mer på att människan vill rätt. Människan ska vara dygdig.

Det här har jag med när vi diskuterar rollbeskrivningar på arbetsplatser. Är det viktiga att komma överens om vilka handlingar rollinnehavaren ska utföra, eller är det viktiga hur rollinnehavaren tänker och beter sig? Den första handlar om plikter och den senare om dygder, och boken gav djupare resonemang om de två.

Här är en intervju med Ann som visar bokens många andra intressanta aspekter.

Gott nytt 2015!

/Anders Beskow