Mailmall för Hisspitch

Här är frågorna från en standard-hisspitch som beskriver vad ni gör i ert projekt/tjänst/företag. Mallen fyller du i och mailar dig själv. Jag loggar ingenting (vad jag vet) och inga mail går till mig.

Den här mallen rekommenderar jag för att komma igång med målstyrning istället för detaljstyrning. Ett viktigt steg mot bättre samarbete som kräver mindre kommunikation.

Mailadress att skicka detta till

Vad handlar kortet om?

För (kundgrupp)

som (huvudsakligt behov)

är (produktnamn)

en/ett (produktkategori

som (huvudsakligt köpargument)

till skillnad från (huvudsaklig konkurrent)

har vår produkt/tjänst (huvudsaklig skillnad)