Kundvalidering vid uppstart

Här beskriver jag det tillvägagångssätt jag rekommenderar när ni har en ny idé som vi vill förändra världen med. För att beskriva arbetsgången utgår jag från ett riktigt case som jag hade i november 2014.

Case: Felrapportering på arbetsplatser

Idén var från början att koppla ihop arbetare och byggplatschef genom ett rapporteringsverktyg som visar vad som är klart så att byggplatschefen kan godkänna det.

Vi började med att intervjua en arbetare om den här idé. För detta använde vi högra sidan av Strategyzers Value Proposition Canvas som handlar om kunden.

Den innehåller tre fält som kan fyllas med information under intervjun.

  1. Vilka uppgifter (eng: jobs) gör personen.
  2. Vad belönas personen för. Vad skulle underlätta för personen (eng: gains)
  3. Vad är besvärligt för personen. Vad gör uppgifterna svåra. (eng: pains)
cleverKon worker

Kundundersökning för arbetare

I slutet av intervjun får personen se allt detta och hålla med eller ta bort någon av informationen. Jag brukar be personen att sätta sina uppgifter i ordning med viktigast överst och minst viktig nederst. Då vet vi att det är de översta vi bör fokusera på. Vi kom fram till att arbetaren inte var intresserad av vår lösning utan tyckte att vi skulle kolla med hans chef istället.

Så ny intervju med en ny Value Proposition Canvas tog plasts. Det här gången var denna kundgrupp intresserad av produkten. (visserligen bara baserat på en internvju)

cleverKon submanager

Kundundersökning för underleverantörschef

Nästa steg var att kontrollera den andra kundgruppen som är arbetsplatschef. Vi hade tur att få tag representanter både från Skanska och NCC som är de två största kunderna i Sverige.

cleverKon sitemgr

Kundundersökning med arbetsplatschef

Vad vi kom fram till var att de gillade idén men inte riktigt produkten. Med hjälp av jobs, pains och gains designade vi en produkt som handlar om felrapportering på arbetsplatser. Avsaknad av felrapporteringsverktyg var nämligen en pain som båda kundgrupperna uttryckte.

Vid det här laget var vi tillräckligt nöjda med kundintervjuerna och bestämde oss för att börja ta fram vår prototyp med följande affärsmodell.

cleverKon bmc

Affärsmodell och utvärdering

Prototypen använder vi i reklamfilmen och när vi träffar möjliga kunder.

cleverKonIssue

Prototyp som visar tre rapporterade fel som fortfarande pågår

cleverKonApp

Arbetsplatsens överblick av olika sorters felrapporter

För att samla hjälpa intresserade personer skapade vi en hemsidan som beskriver produkten och priser för den. Vi hoppas att någon kontakta oss och frågar mer. Företagshemsidan ligger på cleverKon.co.

cleverKonweb

 

Här är reklamfilmen jag nämnde. Den använder vi för att vara med i en uppstartstävling för att kanske vinna och få mer uppmärksamhet.

Fram till 2a december är vi med i Global Startup Battle och gillar du oss så gå gärna in och rösta. Det skulle betyda mycket för oss!

Tidsåtgång

Vi var 7 personer som jobbade fredag kväll till tisdag kväll med det här. Så ca 300 timmar för kundintervjuer, affärsmodell, prototyp och hemsida. Det är vi lite stolta över.

Och på den tiden har vi även hunnit vinna publikens val och juryns förstapris i Stockholm Startup Weekend.

winners 2

 

Lycka till!
Anders Beskow
Agil Coach och Samarbetsdesign