Case: Affärsutveckling

Det här med nya kundinsikter och lärande är intressanta saker. Med hjälp av dem kan man skapa nya erbjudanden och affärer.

I det här talet beskriver jag vilka steg vi tagit på vägen till det perfekta samarbetet mellan kund och coach. Och jag gör det med hjälp av de visualisering- och kundinsiktsverktyg som jag gillar bäst.

Här finns presentationen: