Scrumguiden är uppdaterad

Jeff Sutherland och Ken Schwaber som skapat scrum och den officiella scrumguiden har uppdaterat scrumguiden för 2013 och de presenterar uppdateringarna här:

Scrumguiden är väldigt bra och mycket pekar på att fler och fler kommer att behöva den. Till exempel baserat på att US Congress lagstadgat att alla IT-projekt inom Department of Defence ska vara agila. Hitta guiden här!

Här är mina tankar om ändringarna:

 1. Transparency: De trycker ännu mer på insyn för alla inblandade så att vi får fler ögon på vad som ska göras. Jag håller verkligen med och mina coacherfarenheter är att spridandet av aktuell information ofta är det största problemet när personer jobbar i excell och andra icke-samarbets-verktyg. Lägger vi upp korten på bordet så kan varje person hämta den information den behöver.
 2. Sprint planning: Den behöver inte längre vara uppdelad i två delar med analys och planering. Kör på bara med det ni behöver göra. Men se till att göra tillräckligt mycket analys för att förstå uppgiften. De har även förtydligat sprint goal vilket jag gillar. Sprint målet är ofta luddigt för nya scrumteam och produktägare. Och dess syfte är lite svårkommunicerat.
 3. Product backlog Ready state: Se till att hitta ert ready state före er sprint planning. I de team där jag fått detta att fungera har hela scrumprocessen flytit på  mycket smidigare. Grooming har döpts om till refinement. Det känns seriösare.
 4. Time-boxed events: Förtydligande att om man är klar före utsatt tid får man avsluta mötet. De hade tydligen behov att förklara det.
 5. Daily scrumDe tre frågorna har ändrats för att fokusera på att bli klar med sprintmålet. Se nedan. Frågora fokuserar nu mycket mer på teamaktivteten och mindre på indivuduella insatser. Jag ser fram emot att testa detta i ett team. Kommentera gärna om ni gjort det.
 6. Value: Tidigare pratade de om att backloggen skulle vara prioriterad, men nu handlar det om att teamet hjälps åt att leverera så mycket värde som möjligt i varje sprint. Det gör att teammedlemmarna behöver sätta sig in i vad som är värde och hur kunden använder produkten för att värdet ska uppstå.

De nya frågorna vid daily scrum är:

 1. Vad gjorde jag igår för att hjälpa teamet att nå sprintmålet?
 2. Vad ska jag göra idag för att hjälpa teamet att nå sprintmålet?
 3. Ser jag något som hindrar mig eller teamet från att möta sprintmålet?

Lycka till med scrummandet efter att ni infört de här ändringarna.

/Anders

 

One thought on “Scrumguiden är uppdaterad

 1. Johanna Hackzell skriver:

  Tack för inlägget!!

Comments are closed.