Lean startup och Customer Development

Den störtsta hypen inom mjukvaruutveckling just nu ligger inte riktigt inom mjukvaruutveckling. Den ligger före utvecklingen och handlar om hur man hittar sin marknad och affärsmodell.

Vattenfall vs iterationer

På samma sätt som agile revolutionerade mjukvaruutvecklingen med iterationer där innehållet inte låses i förstudien, har Lean Startup revolutionerat hur man hittar nya produkter genom att iterera affärsplanen efter varje möte med potentiella kunder.

Vi behöver bryta barriären som ofta finns mellan affär och utveckling och låta de här två samspela för att hitta ny information (vänstra röda strecket i bilden). DevOps är en rörelse som hjälper till att bryta den andra barriären (högra röda strecket i bilden) mellan utveckling och drift. Läs mer om att tänka på hela flödet.
flödelösning

Anledningen till detta är att uppstartsföretag inte är små versioner av stora företag. Stora företag har hittat sin marknad och arbetar för att försvara sin position, medans små företag söker sin marknad. Steve Blank som anses vara pappan till det här har skrivit en fantastisk artikel i Harward Business Review om Why the Lean Start-up Changes Everything.

Här förklarar han många av sina tankar, och det får mig att inse att många av mina antagande om hur startups bör jobba är totalt felaktiga.

Det här är bara ett litet smakprov på allt gott som finns att se och läsa om Lean startup och hur man experimenterar fram sin marknad.