Coachuppdrag på stort företag

Följande är ett exempel på vad det kan innebära att ha hjälp av agila coacher.

I 8 månader har vi på Softhouse hjälpt ett stort företag som behöver nå ut snabbare på marknaden och öka sina kunders nöjdhet med företagets produkter och tjänster. Företaget har kontor världen över och utveckling spridd i flera länder. Här följer några av de effekter företaget fått av arbete.

 

Förstudie att enas runt

Uppdraget började med att vi gjorde en förstudie där vi tittade på grundorsaker, negativa spiraler, möjliga åtgärder och en föreslagen väg framåt.

Vi tog avstamp i boken Dynamik på osäkerhetens arena som beskriver vanliga problem som uppstår i stora företag med den styrning som finns även i det här företaget.
2353_300

 

Synliggjorde problem och möjligheter

Vi hjälpes åt att synliggöra problem bland annat genom värdeflödesanalyser som på bilden här
value

 

Skapat insikter om mindre batch, mindre pågående arbete, iterationer och flöde

Baserat på företagets problem skapade vi spelet Corporate Dot Game för att illustrera för medarbetarna vilken situation de har och vilka möjligheter som finns. Vi utbildade och coachade 240 personer i vilka fördelar som finns med det nya arbetssättet.
leaneffekter

 

Skapat verktyg för att åstadkomma iterationer och mindre batch & wip

Några av verktygen vi anpassade till företaget ingår i spelet Corporate Planning Game som skapades för att träna medarbetarna på de nya kommunikationsverktygen som tagits fram.
cpg-Release-Estimate

 

Skapat vilja och förståelse hos produktledningen

Produktledningen tyckte att de inte fick ut så mycket som de önskede ur produktutvecklingen och vi visade upp nya arbetssätt för att skapa mindre batchar (projekt i det här fallet), att prioritera synligt och att reagera på feedback under resans gång.

 

Knutit produktledning och produktutvecklingen närmare genom diskussioner och samarbetsverktyg.

Tack vare de kommunikationsverktyg som tagits fram sker nu en mer kvalitativ dialog mellan produktledning och produktutveckling.
tools

 

Tagit fram koncept på värdeflödesfokuserad organisation istället för resursoptimerad

Här har vi, inspirerat av Spotify, försökt vrida om matrisen till en värdefokuserad matris istället för en linjeorganisation som allokerar ut bråkdelar av personer till olika projekt. Det behövs en ny ledningsstruktur och långsiktig allokering för att möjliggöra för team och individer att ta ett längre ansvar.
agilesetup

 

Demodag för early adopters

I varje förändring är det viktigt att samla de som tror på de nya tankarna och låta dem slipa på sina argument utan att bli kritiskt nedtryckta. Vi samlade de 50 mest intresserade några av dessa höll blixttal och därefter deltog många i open space för att reda ut förväntningar och orosmoln.
demoday

Över lag har vi hjälpt personerna i företaget att förstå vad det innebär och vad som krävs för att få ner tid till marknad genom att minska projektstorlek och antal pågående projekt och att utveckla produkter i iterationer.

Allt behöver inte utvecklas först, alla behöver inte bli agila. Fördelarna finns i avvägningarna.