Jag har stenkoll på vilka problem som företagen har, jag har stenkoll på det agila målet och jag har tränat mig en hel del i retorik och beteendevetenskap. Ändå får jag ibland ingenting att hända. Jag kämpar och stångas med alla motstridiga människor men trots all ansträngning står jag helt stilla.

Känner du igen dig?
Det hela kan förenklas till: Vi jobbar hårt och anstränger oss mycket men vi får inte ut så mycket för det. Vilket är samma problem som många företag vill lösa när de inför scrum/Kanban/XP men då är det deras produktutveckling som har låg fart framåt. Och då kommer en konsult och säger något i stil med Se över arbetssätt och jobba smartare.

Självklart gäller det här med. Det räcker nämligen inte att kunna mycket om målet. Man måste även kunna få med sig personerna på resan mot målet. Man måste hålla dem i handen, få dem inspirerade att våga prova och agera deras stödhjul så de inte skrubbar knäna direkt. Man måste påverka kulturen, systemet och dagliga beteenden. Jag måste jobba smartare.

Förändringsledning är en stor sak i sig och när jag började kika på det tyckte jag att det kändes lika mossigt som företagsledningen som jag ville förändra. De många torra flerstegsprogram och vetenskapliga avhandlingar om förändring gör inte att man brinner för att ta sig an det. Det är enklare att fortsätta att vara primitiv och banka huvudet i väggen.

 

Hur man förändrar världen

Hur man förändrar världen

Tills jag hittade Jurgens bok. Den beskriver hur förändring sker genom att samarbeta med invidider och dansa med systemet.

Förändringshantering 3.0

Jurgen Appelo har en lättsam och tydlig approach till förändring. Han delar upp förändring i fyra delar och visar upp olika verktyg för varje del. Delarna är:

Supermodellen

Supermodellen för förändring

  1. Dansa med systemet – med hjälp av PDCA-modellen
  2. Tänk på människorna – med hjälp av ADKAR-modellen
  3. Stimulera nätverket – med hjälp av Adoption curve-modellen
  4. Förändra miljön – med hjälp av Five I’s modellen

Sedan görs en genomgång av de olika modellerna och hur de bör användas. Jag gillar det strukturerade tillvägagångssättet med fokus på systemet av människor, individernas upplevelse, individernas interaktion och omgivningen som individerna verkar inom. Det känns som en heltäckande bild.

Switch-modellen (som jag skrivit om här) är har en enklare förändringsmodell som jag använt med förvånansvärt stor framgång på individer och grupper. Men den inte räcker inte riktigt hela vägen alltid och då använder jag Supermodellen ovan från Förändringshantering 3.0.

Gör det du med. Boken är bara 50-100 sidor (i läsplatta) och finns på svenska.