Think it, Build it, Ship it, Tweak it!

Vad är world class product management och vad behöver en produktledningsavdelning kunna för att bli det i en agil utvecklingsvärld?

Det kan till exempel vara produktutveckling som delas upp i olika faser där varje fas har olika syften. Och där produktledningen är delaktig i samtliga faser. Henrik Kniberg beskriver här hur spotify bygger produkter enligt deras motto Think it, Build it, Ship it, Tweak it.