Utvärdera agil mognad

För att kunna avgöra lämpliga åtgärder för att hjälpa företag att bli ännu mognare i sin anpassning till förändringar (agilitet) behöver man först förstå vilken nivå de ligger på idag.

Jag coachar ofta team och individer som har en låg mognadsnivå. Det gäller att förstå vad ett flöde är och vilka fördelar som finns med att arbeta iterativt.

För ett år sedan skrev jag följande tips för att avgöra om ett företag är agilt:

  • Det är hög grad av samarbete inom teamet
  • Design och kodning görs inte som individuella aktiviteter, med överlämning emellan
  • Framsteg mäts i fungerande kod och inte arbetade timmar eller skapade dokument
  • Kodbyggen görs ofta, inte bara var tredje vecka

Nu i efterhand undrar jag egentligen vad jag ville få fram. Snarare,

”du passar inte in under det hypeade agila paraplyet om du inte uppfyller ovanstående”.

Även om frågorna avspeglar vad många tolkar med agilt har frågorna låg agil mognad. Bättre frågor är istället:

  • Hur har ni den senaste månaden lärt er att möta kunders behov bättre?
  • Hur ofta behöver era kunder uppdateringar och buggfixar?
  • Hur ofta levererar ni uppdateringar och buggfixar?
  • Hur prioriterar ni mellan brådskande ärenden och planerat arbete?
  • Hur testar ni era antaganden om produkt och kunder?